NHvR Medische Teksten.

Redactie en eindredactie van medische informatie

Implementatietrajecten in de zorg. 


Verschillende doelgroepen: van laaggeletterden tot zorgprofessionals

  • Projecten:
    -Implementatie 'Samen Beslissen in de Huisartsenzorg' (NHG, Patientenfederatie, InEen, V&VN)
    -Transparantie in de Zorg (FMS)
  • Patiëntinformatie, publieksinformatie;
  • Richtlijnen en handreikingen voor zorgprofessionals;
  • Scholing en workshops voor zorgprofessionals;    
  • Focusgroepen patiënten, professionals, beleidsmakers
  • Bijsluiters.